Canadian Broad Equity ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XIU:CA
XIC:CA
CRQ:CA
ZCN:CA
HXT:CA
VCE:CA
HEW:CA

Canadian Dividend ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
DXM:CA
XDV:CA
CDZ:CA
ZDV:CA
VDY:CA
PDC:CA
PDF:CA

Oil & Gas Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XEG:CA
ZEO:CA
HXE:CA

Financial Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XFN:CA
CEW:CA
FIE:CA
ZEB:CA
HXF:CA

Industrial Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
ZIN:CA

Mining & Metals Sectors ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XMA:CA
ZMT:CA

Precious Metals Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XGD:CA
CGL:CA
HUG:CA
HUZ:CA
ZGD:CA

Utilities Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
ZUT:CA

Real Estate Sector ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XRE:CA
ZRE:CA
VRE:CA

Canadian Preferred Share ETFs

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
CPD:CA
HPR:CA
XPF:CA
PPS:CA
ZPR:CA
HFP:CA

Canadian Bonds

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XSB:CA
XBB:CA
XRB:CA
XLB:CA
XCB:CA
XGB:CA
CBO:CA
CLF:CA
ZAG:CA
ZDB:CA
ZPS:CA
ZFM:CA
ZFL:CA
ZCM:CA
ZLC:CA
VAB:CA
CXF:CA
BXF:CA
PSB:CA

U.S. Equity

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
XSP:CA
CLU:CA
ZDJ:CA
ZQQ:CA
ZSP:CA
ZUE:CA
VUS:CA
XHD:CA

Inverse ETFs - No Leverage

Symbol Company Last Chg Vol Bid Ask Div % P/E
HIX:CA
HIU:CA

Sign Up

Market Charts & Data

Commodities

Expressed in US$

Currencies

Expressed in US$

Back To Top